Jesteśmy przedsiębiorstwem geodezyjnym świadczącym usługi geodezyjne w zakresie opracowywania map jak również podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz obsługi geodezyjnej inwestycji. Sprawdź naszą ofertę.
+ 48 666 551 331
biuro@geopol24.pl

Społeczność

+48 666 551 331 | biuro@geopol24.pl

Oferta

W naszej ofercie wysokiej jakości usługi geodezyjne, które realizujemy w oparciu o wieloletnie doświaczenie

Poznaj możliwości firmy Geopol

Jesteśmy jedną z niewielu firm posiadających pełne uprawnienia do wykonywania kompleksowych usług geodezyjnych. Nasza firma kontynuuje rodzinne tradycje geodezyjne od 1989 roku. Od tego momentu ciągle rozwijamy się zdobywając nowe doświadczenie potrzebne w branży geodezyjnej. Świadczymy usługi najwyższej jakości, które skutkują planowym rozpoczęciem każdej inwestycji oraz zapewniają o prawidłowości pomiarów. Zaufanie, jakim obdarzyło nas wielu inwestorów sprawia, że stale rozwijamy się w dziedzinie geodezji oraz z radością wykonujemy naszą pracę. Chętnie podejmujemy się nowych wyzwań, a każde nowe zlecenie wykonywane jest z niezwykłą starannością.

Kilka faktów

DOŚWIADCZENIE 0
UMIEJĘTNOŚCI 0
PRECYZJA I DOKŁADNOŚĆ 0
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW 0

Nasze usługi

Oferujemy wysokiej jakości usługi geodezyjne, które realizują wykwalifikowani pracownicy w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży. Sprawdź, co możemy Ci zaoferować …

Sporządzanie
map projektowych

Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa taka powinna być wykonana jako kopia aktualnej mapy zasadniczej lub innej przyjętej wcześniej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Tworzymy opracowania kartograficzne dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Przygotowujemy kompleksowy zestaw map informacyjno-poglądowych ( topograficznych, tematycznych, ewidencyjnych itp.) przedstawiających obszary brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji inwestycji.
Sporządzamy mapy do celów opiniodawczych, zarówno w formie map zasadniczych oraz map ewidencji gruntów i budynków w skalach od 1:500 do 1:5000.

Standardy naszej pracy, wiedza oraz doświadczenie, pozwalają nam na podejmowanie najtrudniejszych zadań na każdym etapie ich realizacji. Sporządzane przez nas mapy do celów projektowych i opiniodawczych spełniają wszelkie wymogi profesjonalne i urzędowe.

Podziały
nieruchomości

Od lat zajmujemy się podziałami nieruchomości oraz przygotowaniem pełnej dokumentacji do celów prawnych.

Prowadzimy kompleksowy podział nieruchomości na każdym jego etapie, od wszczęcia postępowania o podział, poprzez wstępny projekt podziału po samą procedurę i zakończenie procesu.

Z uwagi na techniczno-prawny charakter podziału nieruchomości, dotrzymujemy  wszelkich starań aby przeprowadzony proces podziału nieruchomości spełniał wszelkie wymogi ustawowe oraz był zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeprowadzamy podziały nieruchomości o każdym stopniu skomplikowania. Od trybu rolnego do wielkoformatowych inwestycji, takich jak drogi krajowe.

Inwentaryzacje
powykonawcze

Przeprowadzamy kompleksowe i terminowe inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych.

Całość pomiarów obiektów jak i sieci uzbrojenia podziemnego jest wykonywana przez doświadczonych geodetów posiadających uprawnienia geodezyjne.

Sporządzamy komplet dokumentów wraz z mapą inwentaryzacji powykonawczej, gotowy do złożenia w nadzorze budowlanym. Dzięki naszym pracom bez problemu uzyskasz pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.

Pełna
obsługa inwestycji

Oferowana przez nas obsługa inwestycji budowlanych to nie tylko profesjonalne pomiary i prowadzenie dokumentacji ale też kompleksowe prowadzenie inwestycji od pierwszego pomiaru do pozwolenia na użytkowanie.

Nasz zespół doświadczonych geodetów, architektów i inżynierów przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności dzielące inwestycję od ukończenia. Oferujemy przygotowanie etapów inwestycji :

 • wnioski, sprawy urzędowe,
 • warunki techniczne
 • wykonanie projektu indywidualnego
 • obsługa geodezyjna poszczególnych etapów prac budowlanych
 • wytyczenie i inwentaryzacja cząstkowa wszystkich projektowanych urządzeń, budynków/budowli
 • nadzór na każdym etapie budowy
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza po zakończeniu budowy celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Pomiary specjalne

Poza standardowymi pomiarami geodezyjnymi oferujemy dodatkowo szeroką gamę pomiarów specjalnych. W zależności od potrzeb klienta oferujemy:

 • pomiary przemieszczeń pionowych (osiadań) i poziomych budynków i budowli
 • pomiary pionowości szachtów windowych
 • tworzenie numerycznych modeli terenu, profili i przekrojów
 • pomiary zwisu przewodów energetycznych, wysokości drzew
 • określanie wysokości przeszkód lotniczych
 • inwentaryzacje budowlane, architektoniczne budynków
 • pomiary elewacji budynków
 • pomiary suwnic i toków podsuwnicowych
 • pomiary torów
 • badanie geometrii obiektów
 • pomiary ugięć stropów, belek, pomiary poziomu posadzki
 • mapy barymetryczne zbiorników wodnych

Wszelkie pomiary są wykonywane przez uprawnionych Geodetów przy wykorzystaniu najnowszej technologii pomiarowej.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami!